Programi EU

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao pravni slijednik Ministarstva socijalne politike i mladih, nadležno je tijelo državne uprave za Program Unije Erasmus+ u dijelu mladih te je uključeno u provedbu Programa o pravima, jednakosti i građanstvu u dijelu borbe protiv nasilja (Daphne III) i Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (PROGRESS).