Programi EU

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao pravni slijednik Ministarstva socijalne politike i mladih, nadležno je tijelo državne uprave za Program Unije Erasmus+ u dijelu mladih, kao i za Program Europske snage solidarnosti te je uključeno u provedbu Programa o pravima, jednakosti i građanstvu.