PROGRESS - Program Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS

Građani Europe očekuju od Europske unije snažniju socijalnu dimenziju politika Europske unije koje donose veći rast i veći broj radnih mjesta te postupno prevladavanje siromaštva i socijalne isključenosti. U tom kontekstu osnovan je program PROGRESS koji prati nastojanja država korisnica da potiču brojnija i kvalitetnija radna mjesta i jednake mogućnosti za sve.