Mladi i volonterstvo

Slika /slike/shutterstock_187290716.jpg
Služba za mlade i volonterstvo je ustrojstvena jedinica u sastavu Sektora za obitelj, djecu i mlade koja, između ostalog, obavlja poslove vezane uz unaprjeđivanje javnih politika i strategija za promicanje prava mladih te potiče organizaciju i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj. Unutar Službe djeluju sljedeći Odjeli:
 
  • Odjel za mlade
  • Odjel za volonterstvo