Aktivnosti Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske usvojio je preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj i Zaključke prve Godišnje konferencije savjeta mladih u Hrvatskoj
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske usvojio je preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj i Zaključke prve Godišnje konferencije savjeta mladih u Hrvatskoj, te ih uputio svim županijama, gradovima, općinama i savjetima mladih u Hrvatskoj.
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske na svojoj šestoj sjednici predložio izmjenu Zakona o savjetima mladih za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj
Održana je šesta sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske kojom je predsjedala predsjednica Savjeta Tanja Herceg. Usvojene su Preporuke Savjeta za mlade VRH kojima je cilj unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj te su predstavljene aktivnosti Savjeta u 2018. godini. Na sjednici je sudjelovao i pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak.
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske prati razvoj udruga mladih i za mlade
Predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske Tanja Herceg, na poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, sudjelovala je na konferenciji s tematskom raspravom Mare Nostrum: mladi Mediterana uz sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu.
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske zagovara za ciljeve mladih iz Hrvatske na europskoj razini
Predstavnice Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske Tanja Herceg i Ivana Barac nalaze se u Bukureštu na “European Union Youth Conference” koja se održava od 25. do 28. ožujka 2019. godine. 
Predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske na okruglom stolu: “Politička zainteresiranost, obrazovanje i pismenost mladih”
22. ožujka 2019. godine u organizaciji Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske kod predsjednice Republike Hrvatske održan je okrugli stol “Politička zainteresiranost, obrazovanje i pismenost mladih".
Godišnja konferencija savjeta mladih u Hrvatskoj omogućila dijalog s mladima iz cijele Republike Hrvatske
U Hrvatskom saboru, 19. ožujka 2019. godine, povodom pete obljetnice obilježavanja donošenja Zakona o savjetima mladih, održana je 1. Godišnja konferencija savjeta mladih u Republici Hrvatskoj.