Nacionalni program za mlade

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je na sjednici održanoj 09. listopada 2014. godine.
 
Cilj Nacionalnog programa je unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. U svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predložene mjere i zadatke, a odnose se na mlade u dobi od 15 do 30 godina.
 
Nacionalni program sadrži opsežnu analizu stanja mladih u Hrvatskoj, kao i specifične ciljeve za svako područje. Nacionalni program također za svaku pojedinu mjeru definira provedbene zadatke, nositelje i suradnike u provedbi, rokove provedbe, kao i indikatore provedbe.
 
Sveukupno 7 područja djelovanja sadrže 40 mjera koje obuhvaćaju 118 provedbenih zadataka kako slijedi:
  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja,
  2. Zapošljavanje i poduzetništvo,
  3. Socijalna zaštita i uključivanje,
  4. Zdravlje i zdravstvena zaštita,
  5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
  6. Kultura i mladu,
  7. Mladi u europskom i globalnom okruženju.
 
Nacionalni program također definira preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade, osiguravanje prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sufinanciranje projekata i programa usmjerenih mladima, posebno Klubova mladih, Informativnih centara za mlade, centara za mlade i dr.

Trenutno je u tijeku osnivanje Radne skupine za izradu Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2018. do 2021. godine.
 
Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Izvješće za 2015. godinu

Izvješće za 2014. godinu