Izvješće za 2017. godinu

  • Slika /Vijesti2018/Fotka%201_savjeti%20mladih.jpg
  • Slika
  • Slika
Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem promicanja i zagovaranja potreba i interesa mladih. Predstavnici savjeta mladih sudjeluju u radu predstavničkog tijela i na taj način mogu izravno utjecati na oblikovanje lokalne politike za mlade, odnosno sudjelovati u postupku službenog donošenja odluka. Putem savjeta mladi mogu iskazati svoje mišljenje, savjete i preporuke te predložiti promjene koje će zadovoljiti mlade osobe u određenoj sredini. Aktivnosti savjeta obuhvaćaju sve oblike političkog, društvenog, gospodarskog, sportskog i kulturnog života mladih. Poticanjem i organiziranjem različitih društvenih aktivnosti, u sklopu rada savjeta mladih, mladi imaju šansu aktivno se uključiti u život svoje lokalne zajednice mijenjajući ga na bolje. Istovremeno su putokaz predstavnicima lokalne vlasti u oblikovanju odgovarajuće politike u području mladih.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (dalje: Ministarstvo) prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Grad Zagreb i dvadeset hrvatskih županija dostavili su Ministarstvu tijekom 2018. godine izvještaj za prethodnu godinu o djelovanju savjeta mladih na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini. Prema dostavljenim podacima, na području Republike Hrvatske osnovano je 106 savjeta mladih od kojih je u 2017. godini aktivno djelovalo njih 86. Osnovano je 17 županijskih savjeta mladih, a aktivno je djelovalo njih 14, uključujući savjet mladih Grada Zagreba. Od 49 gradskih savjeta mladih, bilo ih je 44 aktivnih, a od ukupno 40 općinskih savjeta mladih, aktivno je djelovalo njih 28. U odnosu na 2016. godinu, broj aktivnih savjeta mladih u 2017. manji je za 40.

U 2017. godini održana je 341 sjednica savjeta mladih te 241 sjednica savjeta s lokalnim predstavničkim ili izvršnim tijelom. 98 savjeta mladih donijelo je program rada, a njihove su se aktivnosti uglavnom odnosile na sudjelovanje i održavanje tribina, okruglih stolova, predavanja, savjetovanja i obuka, najčešće vezanih uz rad savjeta mladih, poduzetništvo, obrazovanje, zdravu prehranu te motiviranje mladih za izlazak na izbore. Mnogi članovi savjeta mladih sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Samoboru, zatim u lokalnim i partnerskim programima i projektima (U čem' je problem), u različitim humanitarnim, volonterskim, zabavnim, edukativnim i sportskim aktivnostima (božićne radionice, profesionalna orijentacija maturanata, upoznavanje mladih s programima razmjene EVS, Erasmus+) ili obilježavanju prigodnih datuma (Europski tjedan mladih, Dan narcisa, Sat za planet Zemlju).

Od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tek nešto više od 18% njih iskoristilo je zakonsku mogućnost, ali i obvezu osnivanja savjeta mladih. Prema županijskim izvještajima, uočava se s jedne strane nedostatak inicijative od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dužne uputiti javni poziv i provesti postupak osnivanja savjeta, a s druge strane manjak zanimanja mladih za uključivanje u društveno-politički život na lokalnoj razini.

S obzirom na rezultate Godišnjeg izvještaja o radu savjeta mladih u 2016., Ministarstvo je tijekom 2017. godine uložilo dodatne napore kako bi savjeti mladih bili djelotvorniji u svom radu te kako bi im se pomoglo u tumačenju i provedbi Zakona. U suradnji s Udrugom gradova Republike Hrvatske organizirane su sustavne edukacije za članove savjeta mladih i predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Do početka mjeseca prosinca 2018. godine održano je svih šesnaest planiranih edukacija (Dugo Selo, Čakovec, Pula, Osijek, Zabok, Koprivnica, Vukovar, Varaždin, Požega, Duga Resa, Dubrovnik, Split, Slavonski Brod, Virovitica, Koprivnica i Zadar). Za potrebu provedbe edukacije Ministarstvo je financiralo i izradu priručnika Savjeti mladih te podržava organiziranje Nacionalne konferencije savjeta mladih koja se održava u Puli od 7. do 9. prosinca 2018. godine. Priručnik se može preuzeti na internetskoj stranici Udruge gradova.

http://www.udruga-gradova.hr/kreiran-prirucnik-o-savjetima-mladih-preuzmite-ga-online/

U suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Ministarstvo je pokrenulo i jednodnevne edukacije namijenjene službenicima i dužnosnicima lokalne vlasti kako bi ih se osnažilo i potaknulo na uključivanje savjeta mladih u kreiranje javnih politika. Jesu li sve te poticajne mjere imale konkretnog učinka, bit će vidljivo tijekom 2019. godine.

Godišnji izvještaj osnovanih savjeta mladih pri lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama u 2017. godini

Pregled osnovanih i aktivnih savjeta mladih