Volonterstvo

Sustav volontiranja u Hrvatskoj definiran je 2007. godine Zakonom o volonterstvu kao prvim normativnim aktom u Republici Hrvatskoj koji je donesen kako bi se osiguralo društveno okruženje povoljno za razvoj volonterstva, te se regulirao pravni položaj svih pravnih i fizičkih osoba uključenih u volontiranje,a početkom 2013. godine donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

Prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji se prikupljaju temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (NN, br. 9/18), vidljiv je uzlazni trend volontiranja, u usporedbi s prijašnjim godinama. U svrhu poticanja, podržavanja i daljnjeg širenja volontiranja kao važnog elementa razvoja ukupnog socijalnog kapitala zasnovanog na društvu koje vrednuje doprinos volontiranja i otvara jednake mogućnosti za sudjelovanje na načelima dobrovoljnosti, inkluzivnosti i aktivizma, izrađen je Konačni prijedlog Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2016. – 2019. te Konačni prijedlog Operativnog plana provedbe Nacionalnog programa za razvoj volonterstva. Također, značajan segment volonterske infrastrukture u Hrvatskoj čine i  volonterski centri koji pružaju potporu u organiziranju volontiranja i pridonose razvoju volonterstva u cjelini.