Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2018. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2018. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2019. godine.
Slijedom navedenoga, pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2018. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem aplikacije koju je moguće pronaći na web adresi volonteri.mdomsp.hrIzvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2017. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije  za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2017. godinu završio je 31. ožujka 2018. godine

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2017. godini: 
U 2017. godini u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju  za 4 % što je rezultiralo i smanjenim brojem prijavljenih volontera za 3 % kao i smanjenim brojem volonterskih sati za 22 % u odnosu na 2016. godinu.
 
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 168
Broj volontera/ki: 47 372
Broj volonterskih sati:  2 603 676
Troškovi volontiranja:  11.299.314,08 kn

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2017. GODINI

DESKRIPTIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2016. - 2017.Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2017. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2017. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ broj: 58/07 i 22/13), te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2018. godine.
Slijedom navedenoga, pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2017. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj adresi: volonteri.mdomsp.hr


Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2016. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine", br.104/15), Ministarstvu podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije  za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2016. godinu završio je 31. ožujka 2017. godine

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2016. godini: 
U 2016. godini u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju  za 12% što je rezultiralo i smanjenim brojem prijavljenih volontera za 7% u odnosu na 2015. godinu, dok se broj volonterskih sati povećao za 13% u odnosu na 2015. godinu.
 
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 217 
Broj volontera/ki: 48 731
Broj volonterskih sati:  3 332 984
Troškovi volontiranja:  12.748.895,88 kn

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2016. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2015.-2016.

Datum objave 10. svibnja 2017.

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2016. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2016. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju
 
Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ broj: 58/07 i 22/13), te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 104/15), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje se odnosi na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2017. godine.
Slijedom navedenoga, pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2016. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj adresi: volonteri.mdomsp.hr

Datum objave 07. veljače 2017.

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2015.
Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine˝,br.104/15), Ministarstvu socijalne politike i mladih podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi  putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2015. godinu je završen.

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2015. godini: 
U 2015. godini u Hrvatskoj je povećan broj dostavljenih izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 32 % u odnosu na prethodnu godinu.
Broj volontera/ki: 52 208
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 367
Broj volonterskih sati:  2 943 902
Troškovi volontiranja:  12.289.283,76 kn
Popis organizatora volontiranja u 2015. godini

Datum objave 30.06.2016.

Produžuje se rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju u 2015. godini
Obavještavaju se sve udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske i turističke zajednice, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državna tijela te druge neprofitne pravne osobe, koje su sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, br.104/15) dužne Ministarstvu socijalne politike i mladih dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini, da se rok za dostavu izvješća produžuje do 31. ožujka 2016. godine.
Slijedom navedenog, pozivaju se svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2015. godine angažirali volontere, a  još nisu ispunili ovu zakonsku obvezu, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju u 2015. godini putem nove web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećem linku: http://volonteri.mdomsp.hr/

Datum objave 25.veljače 2016.

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2014.
 
Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine˝ 104/15), Ministarstvu socijalne politike i mladih podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi  putem Aplikacije za izvješća organizatora volontiranja do kraja veljače za prethodnu godinu. Unos podataka za 2014. godinu je završen.
Statistika organiziranog volontiranja u 2014. godini
U 2014. godini u Hrvatskoj je povećan broj dostavljenih izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 54% u odnosu na prethodnu godinu.
Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2014. godini:
Broj volontera/ki:  45 955
Broj organizatora volontiranja: 1 032
Broj volonterskih sati:  2 597 121
Troškovi volontiranja:  5.829.520,62 kn
Popis organizatora volontiranja u 2014.
Datum objave: 27.05.2015.