Mogućnost za volontiranje

Zakon o volonterstvu (“Narodne novine” br. 58/07, 22/13) određuje volontiranje kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Slijedom navedenog, volonter može biti fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima, a što je u Zakonu o volonterstvu dodatno razrađeno i kroz načelo transnacionalnosti volontiranja koje propisuje da državljani Republike Hrvatske koji volontiraju u inozemstvu imaju sva prava i obveze predviđene ovim Zakonom i preuzetim međunarodnopravnim obvezama. Organizator volontiranja je obvezan ugovoriti prava iz ovoga Zakona za državljane Republike Hrvatske koji će volontirati u inozemstvu.

S druge strane, navedeno načelo podrazumijeva i da stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o volonterstvu, Zakona o strancima (“Narodne novine br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 53/20) i drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim obvezama. Da bi volontirali u Republici Hrvatskoj, strani državljani trebaju regulirati svoj boravak sukladno odredbama Zakona o strancima, a ugovor o volontiranju koji zaključi volonterka strankinja ili volonter stranac u pisanu obliku smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka.