Dokumenti projekta

Strategija za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020.godine

Vlada Republike Hrvatske - Odluka o donošenju Strategije za suzbijanje PZK
 
Strategija za suzbijanje pogresaka, zlouporabe i korupcije na podrucju socijalne zastite u RH 2015 do 2020 godinePROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE: OPĆA OBAVIJEST O NABAVI

Cilj nacionalnog Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite  je poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti hrvatskoga sustava socijalne zaštite. Vlada Republike Hrvatske zaprimila je sredstva od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) na teret Zajma za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite u iznosu 70 milijuna €, a dio tih sredstava koristit (komponenta 2., u iznosu 20 milijuna €) će se za plaćanje roba, usluga i konzultantskih usluga koje će se nabavljati prema ovom projektu. Projekt će obuhvaćati sljedeće kategorije (koje će se nabavljati prema metodi međunarodnog javnog natječaja - ICB, domaćeg javnog natječaja – NCB ili putem složenih konzultantskih usluga): robe, radove i konzultantske usluge.

Opća_obavijest_o_nabavi_IBRD8426SOCIAL PROTECTION SYSTEM MODERNIZATION PROJECT: GENERAL PROCUREMENT NOTICE

The aim of the Croatia Social Protection System Modernization Project is to improve the efficiency and effectiveness of Croatia’s social protection system. The Government of the Republic of Croatia has applied for financing from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), in the amount of 70 million €, toward the cost of the Social Protection System Modernization Project, and intends to apply part of the proceeds (within Component 2., in the amount of 20 million €) to payments for goods, related services and consulting services to be procured under this project. The project will include the following categories (which will be procured under ICB or NCB method or complex consultant services): goods, works and consultants services.

General_Procurement_Notice_IBRD8426

 

SPSMP Indicative Procurement Plan

SPSMP_Indicative_Procurement_Plan