Natječaji i dodijeljeni ugovori

Obavijest o dodjeli Ugovora za konzultantsku uslugu Analiza provedbe Jedinstvenog centra za naknade (JCN) sustava socijalne zaštite – One Stop Shop (OSS)

Contract-Award_publication_Ref_no_SPSMP-CS-CQS-OSS-IA-27


Zahtjev za iskaz interesa - konzultantske usluge - Analiza provedbe Jedinstvenog centra za naknade (JCN) sustava socijalne zaštite - One Stop Shop

Dokumentacija.zip


Obavijest o dodjeli ugovora Ref. br. SPSMP/G-NCB-LI-02 (na hrvatskom jeziku)

Obavijest o dodjeli ugovora (domaće javno nadmetanje - NCB)


Obavijest o dodjeli ugovora Ref. br. SPSMP-CS-CQS/CES –StAP-13 (na engleskom jeziku)

Small Contracts Awarded (Direct Contracting, CQS and SSS)


ZAHTJEV ZA ISKAZ INTERESA- KONZULTANTSKE USLUGE – Potpora u implementaciji Investicijskog i akcijskog plana za razvoj Jedinstvenog novčanog centra za naknade sustava socijalne zaštite – One Stop Shop (OSS)(hrvatska i engleska verzija); i uz to vezani ToR (na engleskom jeziku)

RFEOI_SUPPORT IN THE IMPLEMENTATION OF OSS

TOR_SUPPORT IN THE IMPLEMENTATION OF OSS

ZAHTJEV ZA ISKAZOM INTERESA_SUPPORT IN THE IMPLEMENTATION OF OSS
Invittaion for Bids (IFB) Procurement of Goods (IT equipment for Labor Inspectorate IFB No. SPSMP/G-NCB-LI-02

Dodatak broj 1 Zahtjevu za iskaz interesa

Amendment No 1 to Request for expressions of interest


Zahtjev za iskazom interesa

Zahtjev za iskazom interesa

Request for expressions of interest

ToR_Development of StAP_CES


Obavijest o dodjeli ugovora Ref. PPA/SPSMP-G-NCB-01

Dodjela ugovora - nabava robe


Invitation for Bids (IFB) – Procurement of Goods– IT equipment for OSS and CDCI

Contract-Award_Ref_ no_ PPA-SPSMP-CS-CQS-01

Invitation for Bids (IFB)

Contract-Award_Ref_ no_ PPA-SPSMP-CS-CQS-02

 

Poziv na iskaz interesa - konzultantske usluge – individualni konzultanti (odabir nacionalnih konzultanata za rad na projektu Svjetske banke)

Poziv za iskaz interesa odnosi se na tri usluge koje će se ugovarati s tri pojedinačna konzultanta temeljem posebnog ugovora. Naziv traženih usluga je, kako slijedi:

Zadatak 1: Upravljanje procesom deinstitucionalizacije i transformacije - Savjetnik za planiranje i koordiniranje procesom deinstitucionalizacije i transformacije (PCA) - 1 djelatnik;

Zadatak 2: Upravljanje procesom deinstitucionalizacije i transformacije - Savjetnik za

udomiteljstvo u okviru procesa deinstitucionalizacije i transformacije (FCA) - 1 djelatnik;

Zadatak 3: Upravljanje procesom deinstitucionalizacije i transformacije - Savjetnik za financijsko planiranje i koordiniranje procesom deinstitucionalizacije i transformacije (FPCA) - 1 djelatnik.

Dokumenti:

Tekst poziva

Tekst poziva - english version

Terms of reference - Planning and coordination adviser (PCA)

Terms of reference - Foster care adviser (FCA)

Terms of reference - Financial planning and coordination adviser (FPCA)


Zahtjev za iskazom interesa: Priprema investicijskih i akcijskih planova razvoja sustava socijalne zaštite Jedinstvenog novčanog centra (JNC) - One Stop Shop (OSS)

Vlada Republike Hrvatske zaprimila je sredstva od strane Svjetske banke na teret predujma za pripremu projekta (PPA) za pripremu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite, te namjerava iskoristiti dio sredstava za konzultantske usluge.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva prihvatljive konzultantske tvrtke na iskazivanje interesa za pružanje usluga Pripreme investicijskih i akcijskih planova razvoja sustava  socijalne zaštite Jedinstvenog novčanog centra (JNC) - One Stop Shop (OSS). Zainteresirani konzultanti trebaju dostaviti informacije koje dokazuju da raspolažu potrebnim kvalifikacijama i relevantnim iskustvom za obavljanje Usluga.

Hrvatska verzija

Engleska verzija

Uvjeti - Terms of Reference
 

Zahtjev za iskazom interesa: Dizajn poslovnih procesa i poslovnog software-a za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZVPRZOI)

Vlada Republike Hrvatske zaprimila je sredstva od strane Svjetske banke na teret predujma za pripremu projekta (PPA) za pripremu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite, te namjerava iskoristiti dio sredstava za konzultantske usluge.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva prihvatljive konzultantske tvrtke na iskazivanje interesa za pružanje usluga Dizajna poslovnih procesa i poslovnog softwarea za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZVPRZOI). Zainteresirani konzultanti trebaju dostaviti informacije koje dokazuju da raspolažu potrebnim kvalifikacijama i relevantnim iskustvom za obavljanje Usluga.

Hrvatska verzija

Engleska verzija

Uvjeti - Terms of Reference