Upravljanje okolišem

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata u okviru predloženog Zajma Svjetske banke o Modernizaciji sustava socijalne zaštite

Predloženi projekt ima za cilj jačanje učinkovitosti sustava socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj. Njegovom bi se implementacijom standardizirao i ujednačio sustav socijalne pomoći i administriranje naknada što uključuje: harmonizaciju procedura administriranja prava i naknada za osobe s invaliditetom, smanjenje pogrešaka i prijevara u sustavu socijalnih programa, smanjenje broja djece i odraslih u ustanovama socijalne skrbi te poboljšavanje mjera radne aktivacije korisnika socijalne pomoći. Istovremeno, projektom bi se smanjili administrativni troškovi samih korisnika u postupcima odobrenja prava i naknada.

U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša, tijekom procesa evaluacije, Ministarstvo socijalne politike i mladih treba obaviti konzultacije s potencijalnim korisnicima zajma, nevladinim organizacijama te ostalom zainteresiranom javnošću.

Javni uvid u prijedlog Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata održat će se u razdoblju od 30. svibnja do 13. lipnja 2014. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga svih zainteresiranih  u vezi s prijedlogom Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata je 11. lipnja 2014. godine.

Sukladno tome, pozivaju se svi zainteresirani dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s prijedlogom Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata do predviđenog datuma putem:

elektroničke pošte:     teodora.stefkovic@mspm.hr ili katica.lazeta@mspm.hr,
na telefaks na broj:     01/555-7046
poštom na adresu:     

Ministarstvo socijalne politike i mladih,
Savska cesta 66
10 000 Zagreb
(uz napomenu: za poziv na javnu raspravu - EMP) 

Javna prezentacija prijedloga Procedura i rasprava održat će se dana 16. lipnja 2014. u Ministarstvu socijalne politike i mladih, Savska cesta 66, Zagreb.


Verzija na engleskom jeziku:


Call for Public Consultations on Environmental Management Procedures for Proposed Social Protection System Modernization Loan 

The proposed project aims to improve the efficiency and effectiveness of Croatia’s social protection system.  The project will aim to achieve greater efficiency by reducing fragmentation in the delivery of social assistance cash transfers; harmonizing certification procedures for disability pensions and allowances; and reducing error and fraud in social protection programs.  It aims to achieve greater effectiveness by reducing the private costs for beneficiaries leading to increased uptake of benefits; reducing the number of children and adults in residential institutions; and supporting activation of work able social assistance beneficiaries.

According to the World Bank policy on Environmental Assessment, during the EA process, the borrower consults project-affected groups and local nongovernmental organizations.

Public disclosure and call for comments and proposals on proposed Environmental Management Framework will be held in period May 30 to June 13, 2014.

We invite public for submission of the opinions and suggestions on proposed Environmental Management Procedures no later than June 11 , 2014 on 

e-mail: teodora.stefkovic@mspm.hr or katica.lazeta@mspm.hr 
Fax: 01/ 555-7046
mail:               

Ministry of Social Policy and Youth
(for Call for Public Consultation - EMP)
Savska cesta 66
10 000 Zagreb

Public presentation of the Procedures will be held on June 16, 2014 at 10 a.m. in MSPY premisses, Savska cesta 66, Zagreb.

Dokumenti:

Kontrolni popis uz Plan zaštite okoliša
Checklist of the Environmental Management Plan