Što u slučaju da se ne slažem s rješenjem centra za socijalnu skrb ili s odobrenim iznosom?

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja o pravima iz socijalne skrbi rješava u prvom stupnju postupajući po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Na temelju zahtjeva stranke ili pokrenutog postupka po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb provodi ispitni postupak te donosi rješenje kojim se pojedino pravo priznaje odnosno rješenje kojim se ono ne priznaje. U slučaju nezadovoljstva rješenjem centra za socijalnu skrb može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih. Žalba na rješenje centra za socijalnu skrb ne odgađa izvršenje rješenja.