EU fondovi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u sustavu upravljanja i provedbe ESF-a, vezano uz prioritetnu os 2 - Socijalno uključivanje. Ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru iste prioritetne osi imaju Hrvatski zavod za zapošljavanje i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
 
Za otvorene i ograničene dodjele bespovratnih sredstava (izuzev postupaka izravne dodjele sredstava i dodjele sredstava operacijama iz prioritetne osi tehničke pomoći) provode se slijedeće faze u postupcima dodjele sredstava:
 
  1. Administrativna provjera (zaprimanje, registracija i administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera),
  2. Procjena kvalitete (ocjenjivanje kvalitete, provjera prihvatljivosti projektnih aktivnosti i prihvatljivosti izdataka) i
  3. Donošenje Odluke o financiranju (prije donošenja Odluke o financiranju PT2 provodi „čišćenje proračuna“).

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je nadležno za provedbu natječaja u okviru slijedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.:
 
  • SC 9.i.1. - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
  • SC 9.iv.2. - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.
  • SC 9.v.1. - Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika.
 


Indikativni godišnji plan objave operacija/projekata – ESF

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2015. godinu  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Napomena: Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.
 

*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji unaprijed određen prijavitelj/prijavitelji