Natječaji u 2012. godini

 • Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu
 • Poziv za prijavu projekata organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih
 • Poziv za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2012. godine
 • Poziv za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnose na rad Regionalnih info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore za 2012. godinu na poziciji Ministarstva
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu
 • Poziv za prijavu prijedloga projekata koji se odnose na rad klubova za mlade u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
 • Poziv za prijavu projekata udruga mladih i za mlade za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih
 • Trogodišnji programi (za razdoblje 2010. - 2013. godine) udruga koje djeluju u prodručju socijalne skrbi 
 • Poziv za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za prvo tromjesečje 2012. godine
 • Trogodišnji programi (za razdoblje 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u prodručju socijalne skrbi 
 • Natječaj za sufinanciranje programa lokalnih volonterskih centara
 • Natječaj za sufinanciranje programa regionalnih volonterskih centara
 • Poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na području Republike Hrvatske za financijsku potporu iz proračuna Republike Hrvatske
 • Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu