Natječaji u 2015. godini

 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih pomoći socijalno ugroženim obiteljima iz sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
 • Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara  u 2015. godini i trogodišnjih programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine
 • Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu
 • Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga osoba s invaliditetom, udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
 • Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom  u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 • Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici
 • Poziv za prijavu trogodišnjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu  u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s pozicija Ministarstva socijalne politike i mladih
 • Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj
 • Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece