Natječaji u 2016. godini

 • Poziv za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistecije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (2016. -2018.)
 • Poziv za prijavu trogodišnjeg programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj
 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici
 • Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini
 • Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini
 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godini
 • Poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
 • Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godine
 • Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika
 • Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina
 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku