Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu

Datum objave: 9. veljače 2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški  usmjerenog jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstva.

Rok za dostavu prijava:  kontinuirano tijekom 2018. godine ili isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava
 
Datum objave: 12. ožujka 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Natječja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški u 2018. godini
 
Datum objave: 13. lipnja 2018.

Objava privremenih rezultata prve grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 18. srpnja 2018.

Objava privremenih rezultata druge grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 23. srpnja 2018.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za prvu grupu prijava na Natječaj
 
Datum objave: 30. kolovoza 2018.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za drugu grupu prijava na Natječaj
 
Datum objave: 2. listopada 2018.

Objava privremenih rezultata treće grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 26. listopada 2018.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za treću grupu prijava na Natječaj
 
Datum objave: 29. listopada 2018.

Objava privremenih rezultata četvrte grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 2. studenog 2018.

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Natječja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški u 2018. godini
 
Datum objave: 26. studenog 2018.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za četvrtu grupu prijava na Natječaj
 
Datum objave: 11. prosinca 2018.

Objava privremenih rezultata pete grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 11. siječnja 2019.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za petu grupu prijava na Natječaj
 
Datum objave: 14. veljače 2019. 

Objava privremenih rezultata šeste grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 7. ožujka 2019.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za šestu grupu prijava na Natječaj
 
Datum objave: 4. travnja 2019.

Objava privremenih rezultata sedme grupe prijava na Natječaj
 
Datum objave: 18. travnja 2019.

Objava Odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu za sedmu grupu prijava na Natječaj 

Dokumenti