Nasilje 2018. - Završno izvješće

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

Obrazac financijskog izvješća, opisnog izvješća o provedbi projekta kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova, potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u u tvrdoj, plastičnoj kutijici ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj košuljici). Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku. Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer: 1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.

Dokumenti