Zapošljavanje

Zapošljavanje
Ustav Republike Hrvatske jamči svakom državljaninu Republike Hrvatske pravo da, pod jednakim uvjetima, sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.
 
Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.
Javni natječaj obavezan je kod prijama vježbenika i kod prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme. Javni natječaj obvezno se objavljuje u „Narodnim novinama“, web stranici Ministarstva uprave i web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj. 

U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na web stranici Ministarstva uprave te na web stranici i oglasnoj ploči državnog tijela koje ga raspisuje.
 
Prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika, osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi ili poslovi čiji se opseg privremeno povećao, odnosno do povratka odsutnoga službenika.
Osobe se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa, koji se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje oglas i web-stranici Ministarstva uprave.
 
„Rad, staž i prijevoz“ u Ministarstvu
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu provodi se javnim pozivom na temelju utvrđenog Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za tekuću godinu.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici državnog tijela koje ga raspisuje.
 
Ovdje ćete pronaći sve informacije o aktualnim postupcima zapošljavanja i prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu.
Informacije vezane za objavljene natječaje možete dobiti na brojeve telefona:
01/5557-076
01/5557-350