Proces transformacije i deinstitucionalizacije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svojim strateškim planovima, kao jedan od strateških ciljeva, kontinuirano naglašava poseban cilj koji se odnosi na povećanje stupnja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, a način ostvarivanja ovog cilja je intenziviranje procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova za djecu  s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te osobe s mentalnim oštećenjima. Svjesni da pravo svih osoba, uključujući i osobe s invaliditetom, posebice osoba s intelektualnim teškoćama nije privilegija odabranih, dar ili rezultat samilosti ili sažalijevanja koji je još uvijek nažalost prisutan u našem društvu, već je pravo na život u zajednici osoba s invaliditetom jedno od temeljnih ljudskih prava, Ministarstvo intenzivno poduzima korake ubrzavanja procesa deinstitucionalizacije.

Kampanja „Podržimo prava ljudi s intelektualnim i mentalnim teškoćama na život u zajednici“
Glavni spot:

https://www.youtube.com/watch?v=wCHys0KeEhE

Ostali spotovi od 15 sek, 30 sek i 50 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=vo9YAdn6ax0
https://www.youtube.com/watch?v=WXJDp57SJJ8
https://www.youtube.com/watch?v=fY2ppP05ruI
https://www.youtube.com/watch?v=aSm9W204Ib0
https://www.youtube.com/watch?v=xLKdbvYT5z8