Postignuti rezultati u procesu

Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je čvrste temelje za intenzivan razvoj procesa transformacije i deinstitucionalizacije sljedećim aktivnostima:
  • Kroz projekt “Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga” osigurana je tehnička podrška procesu transformacije i deinstitucionalizacije kroz koju je tijekom 2012., 2013. i 2014. Oxford Policy Management, konzultantska tvrtka sa sjedištem u Velikoj Britaniji sa ekspertima iz Republike Hrvatske, pružala podršku stručnjacima iz sustava socijalne skrbi pri daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga unaprjeđivanjem procesa socijalnog planiranja i transformacije ustanova.
  • U svibnju 2013. godine započelo je s provedbom projekta „Transformacije i deinstitucionalizacije Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb“ s ciljem  razvoja modela podrške koji se temelji na osnovnim ljudskim pravima, dostupnosti službama u zajednici i uspostavi podrške u skladu s potrebama svake osobe te promjeni uloge osobe s intelektualnim teškoćama s pasivnog primatelja usluga u aktivnog sudionika u definiranju oblika i opsega trajanja podrške.  Sredstva su osigurana u suradnji s Open Society Foundations za petogodišnje razdoblje i omogućavaju osiguravanje kvalitetnih stambenih jedinica korisnicima deinstitucionaliziranim iz navedenih domova te dnevne centre u kojima korisnici provode radne aktivnosti.
  • U lipnju 2014. godine Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je „Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016." s ciljem intenziviranja procesa deinstitucionalizacije.
  • Potpisivanjem Ugovora sa Svjetskom bankom Republika Hrvatska je osigurala Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite kojem je jedan od ciljeva smanjenje broja djece i odraslih u ustanovama socijalne skrbi. U navedenu svrhu Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je tehničku podršku domovima u procesu deinstitucionalizacije i transformacije koju pružaju konzultanti angažirani unutar navedenog Projekta.
  • Suradnjom s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom osiguravaju se stambene jedinice za smještaj deinstitucionaliziranih korisnika te su u tu svrhu opremljene 32 stambene jedinice, a više desetaka stambenih jedinica opremat će se korištenjem sredstava EU fondova.
  • U Europskom socijalnom fondu i Europskom fondu za regionalni razvoj u svrhu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom osigurano je više od 130.000.000 EURA kako bi se osigurala što kvalitetnija usluga u zajednici, dovoljan broj kvalitetnih stambenih jedinica i drugih prostora za izvaninstitucijske usluge i održivost procesa.
  • Na dan 31. prosinca 2015. godine deinstitucionalizirano je ukupno 951 korisnika, koji uz podršku žive u 257 stambenih zajednica, odnosno uključeni su u program organiziranog stanovanja u zajednici. Ukupni broj deinstitucionaliziranih osoba od početka provedbe procesa deinstitucionalizacije je veći od navedenog (951) budući da deinstitucionalizacija pored usluge organiziranog stanovanja tj. regionalizacije obuhvaća i povratak u biološku obitelj te odlazak u udomiteljsku obitelj. Tijekom 2014. i 2015. godine 175 osoba s invaliditetom se vratilo u svoje biološke obitelji (većinom mlade osobe s invaliditetom nakon završetka školovanja zbog kojeg su bile smještene u ustanovama/centrima za odgoj i obrazovanje), a 30 osoba s invaliditetom je otišlo u udomiteljske obitelji.
     
Kampanja „Podržimo prava ljudi s intelektualnim i mentalnim teškoćama na život u zajednici“
Glavni spot:

https://www.youtube.com/watch?v=wCHys0KeEhE

Ostali spotovi od 15 sek, 30 sek i 50 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=vo9YAdn6ax0
https://www.youtube.com/watch?v=WXJDp57SJJ8
https://www.youtube.com/watch?v=fY2ppP05ruI
https://www.youtube.com/watch?v=aSm9W204Ib0
https://www.youtube.com/watch?v=xLKdbvYT5z8