Zakonodavni okvir i nacionalni dokumenti

NACIONALNO ZAKONODAVSTVO

1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13152/14 , 99/15, 52/16 i 16/17)
2. Obiteljski zakon ("Narodne novine" 103/15)

NACIONALNI DOKUMENTI

1. Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2020.
2. Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. - 2016.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI NACIONALNIH DOKUMENATA

1. Izvješće o provedbi mjera Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. - 2016. godine za 2014. godinu

2. Izvješće o provedbi mjera Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. - 2016. godine za 2015. godinu

3. Izvješće o provedbi mjera Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. - 2016. godine za 2016. godinu

4. Izvješće o provedbi mjera Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. - 2020. godine za 2017. godinu

5. Izvješće o provedbi mjera Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. - 2020. godine za 2018. godinu

6. Izvješće o provedbi "Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017 do 2020. godine" za 2019. godinu


MEĐUNARODNI DOKUMENTI

Preporuka CM/Rec(2014)2 Odbora ministara državama članicama o promicanju ljudskih prava starijih osoba

Recommendation CM/Rec(2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of human rights of older persons