Naknada za ugroženog kupca energenata

Naknada za ugroženog kupca energenata predstavlja pravo na subvenciju troškova električne energije ugroženim kupcima. Status ugroženog kupca energenta može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da je:
 
  • korisnik zajamčene minimalne naknade
  • član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade
  • korisnik osobne invalidnine
  • živi u kućanstvu sa korisnikom osobne invalidnine 


Nadležni centri za socijalnu skrb putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrb dostavljaju u elektronskom obliku svakog prvog dana u mjesecu Financijskoj agenciji podatke o korisnicima koji su na taj dan, na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb evidentirani kao korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca. Nakon toga Financijska agencija uplaćuje korisniku iznos do 200,00 kn za podmirenje utrošene električne energije. Iznos naknade za ugroženog kupca energenata iznosi do najviše 200,00 kuna mjesečno.