Pružatelji pomoći

Ovisno o vrsti pomoći koja vam je potrebna, svoja prava iz ovog sustava možete ostvariti preko:
 
 • ustanova socijalne skrbi:
  • centara za socijalnu skrb
  • domova socijalne skrbi / centri za pružanje usluga u zajednici
  • centara za pomoć i njegu
 • udomiteljskih obitelji
 • obiteljskih domova
 • udruga, vjerskih zajednica, obrtnika i drugih pravnih osoba
 • fizičkih osoba koji obavljaju profesionalnu djelatnost, savjetovališta
 • jedinica lokalne i područne samouprave koje su dužne u svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) osiguravaju sredstva za podmirivanje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja).

Jedinica područne samouprave - županija osigurava sredstva za podmirenje troškova ogrjeva.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb i drugih ustanova možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.