Anex Izvješća, točka 5. 3. – Očitovanja socijalnih partnera i predstavnika civilnog društva

Udruga MOST

22.05.2012. | pdf (140kb)

CZSS Daruvar

22.05.2012. | pdf (111kb)

Udruga Žena

22.05.2012. | pdf (37kb)

Savez samostalnih sindikata

22.05.2012. | pdf (215kb)

Hrvatski Caritas

22.05.2012. | pdf (104kb)

Hrvatska udruga poslodavaca

22.05.2012. | pdf (127kb)