3. Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade

  • Pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak
tel:  +385 1 555 7183
fax: +385 1 555 7224
            e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr
 
  • 3.1. Sektor za demografski razvoj, načelnik Domagoj Novosel
tel:  +385 1 555 7130
fax: +385 1 555 7222
 
  • 3.1.1. Služba za istraživanje i koordinaciju demografske politike, voditeljica Ivana Udovičić
tel:  +385 1 555 7080
fax: +385 1 555 7222
 
  • 3.1.2. Služba za migracije, voditeljica Ivana Lučev
tel:  +385 1 555 7064
fax: +385 1 555 7222
 
 
  • 3.2. Sektor za obitelj, djecu i mlade​, načelnica Duška Bogdanović
tel:  +385 1 555 7024
fax: +385 1 555 7222
 
  • 3.2.1. Služba za obitelj i djecu, voditeljica Jasminka Brstilo
tel:  +385 1 555 7367
fax: +385 1 555 7222
 
  • 3.2.2. Služba za mlade i volonterstvo, voditeljica Vanja Glogovac
tel:  +385 1 555 7341
fax: +385 1 555 7222