4. Uprava za socijalnu politiku

 • Pomoćnica ministrice Maja Vučinić Knežević
tel:  +385 1 555 7015
fax: +385 1 555 7226
            e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr
 
 • 4.1. Sektor za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi, načelnica Tanja Žaja
tel:  +385 1 555 7031
fax: +385 1 555 7226
 
 • 4.1.1. Služba za razvoj i modernizaciju sustava socijalne skrbi, voditeljica Iva Munzar
tel:  +385 1 555 7042
fax: +385 1 555 7226
 
 • 4.1.2. Služba za statistiku, analitiku i stručno usavršavanje, voditelj Josip Sarić
tel:  +385 1 555 7204
fax: +385 1 555 7226
 
 
 • 4.2. Sektor za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb​, načelnica Tatjana Katkić Stanić
tel:  +385 1 555 7048
fax: +385 1 555 7226
 
 • 4.2.1. Služba za socijalne naknade, prevenciju siromaštva i koordinaciju rada centara za socijalnu skrb, voditeljica Katica Lažeta
tel:  +385 1 555 7046
fax: +385 1 555 7226
 
 • 4.2.2. Služba za obiteljsko-pravnu zaštitu i zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku, voditeljica Nada Plavšić Mijatović
tel:  +385 1 555 7245
fax:  +385 1 555 7226
 
 • 4.2.3. Služba za zaštitu i promicanje prava socijalno osjetljivih skupina, voditeljica Marija Penava Šimac
tel:  +385 1 555 7203
fax: +385 1 555 7226

 
 • 4.3 Sektor za razvoj socijalnih usluga i koordinaciju pružatelja usluga, načelnica Ivančica Mamek Jagić
tel:  +385 1 555 7061
fax: +385 1 555 7226
 
4.3.1. Služba za stručnu i infrastrukturnu podršku i unapređenje rada pružatelja usluga, voditeljica Ivana Zadro
tel:  +385 1 555 7340
fax: +385 1 555 7226
 
 • 4.3.2. Služba za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć, voditeljica Martina Štabi
tel:  +385 1 555 7345
fax: +385 1 555 7226
 
 • 4.3.3. Služba za ugovaranje, osiguranje standarda i unapređenje kvalitete socijalnih usluga, voditeljica Ivana Tonković
tel:  +385 1 555 7366
fax: +385 1 555 7226
 •