5. Uprava za međunarodne poslove i programe

  • Pomoćnica ministrice Nada Zrinušić
tel:  +385 1 555 7036
fax: +385 1 555 7222
            e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr
 
  • 5.1. Sektor za međunarodnu suradnju, načelnica Anica Ježić
tel:  +385 1 555 7033
fax: +385 1 555 7222
 
  • 5.1.1. Služba za koordinaciju međunarodnih i EU poslova, voditeljica Snježana Franković
tel:  +385 1 555 7153
fax: +385 1 555 7222
 
  • 5.1.2. Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, voditeljica Jasna Palić Babić
tel:  +385 1 555 7125
fax: +385 1 555 7222
 
 
  • 5.2. Sektor za upravljanje programima i projektima, načelnica Mirna Ćorić
tel:  +385 1 555 7185 
fax: +385 1 555 7222
 
  • 5.2.1. Služba za pripremu i provedbu programa iz fondova EU, voditeljica Mirjana Radovan
tel:  +385 1 555 7149
fax: +385 1 555 7222
 
  • 5.2.2. Služba za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU, voditeljica Milena Koren
tel:  +385 1 555 7355
fax:  +385 1 555 7222
 
  • 5.2.3. Služba za programe i projekte udruga, voditeljica Nina Krznarić Uroda
tel:  +385 1 555 7334
fax: +385 1 555 7222
  •