7. Samostalni sektor za nadzor i predstavke

  • Načelnica Suzana Diklić
tel:  +385 1 555 7120
fax: +385 1 555 7222
 
  • 7.1. Služba za upravni nadzor, voditeljica Branka Budić
tel:  +385 1 555 7034
fax: +385 1 555 7222
 
  • 7.2. Služba za inspekcijski nadzor, voditeljica Ljiljana Friščić
tel:  +385 1 555 7018
fax: +385 1 555 7222
 
  • 7.3. Služba za predstavke i pritužbe, voditeljica Branka Hrupelj
tel:  +385 1 555 7039
fax: +385 1 555 7222