Maja Vučinić Knežević, dr. sc.Pomoćnica ministrice za socijalnu politiku