Nacionalni tim za planiranje, upravljanje i koordiniranje provedbom procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova

Nacionalni tim za planiranje, upravljanje i koordiniranje provedbom procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova je planiranje, upravljanje i koordiniranje provedbom procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova osnovalo je Ministarstvo socijalne politike i mladih u veljači 2015. godine. Zadaća Nacionalnog tima je planiranje,upravljanje i koordiniranje provedbom navedenog procesa i svih aktivnosti unutar mjera definiranih „Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.“.
Nacionalni tim ima 12 članova, a čine ga pomoćnici ministrice, načelnici svih sektora unutar Ministarstva te predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Članovi Nacionalnog tima u izvršenju zadaća sudjeluju sukladno nadležnostima i djelokrugu rada ustrojbenih jedinica kojima rukovode. U rad Nacionalnog tima po potrebi uključuju se predstavnici drugih tijela državne uprave, javnih ustanova, organizacija civilnog društva, drugi stručni i znanstveni suradnici po odluci ministrice.