Obavijest o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 09. travnja 2019. godine donijelo je Odluku o osnivanju Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima. Temeljem članka VII. Ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga europske unije s mladima (Klasa: 910-01/19-17/2, Urbroj 519-03-2-2-1/5-19-2, od dana 05. veljače 2019.) te se poništava Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima (Klasa: 910-01/19-17/2, Urbroj: 519-03-2-2-1/5-19-3, od dana 05. veljače 2019.), objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 07. veljače 2019.