Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu

Datum objave: 12. travnja 2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.
Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 14. svibnja 2018. godine.

Prijava na Poziv vrši kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr   
Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!
 
Datum objave: 26. travnja 2018.

Izmjena natječajne dokumentacije i produljenje roka za prijavu projekata

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu te se isti produljuje do 25. svibnja 2018. godine. Slijedom navedenog, izmijenjeni su: Poziv za prijavu projekata, Upute za prijavitelje kao i Obrazac opisa projekta (B1) koje objavljujemo u prilogu.
 
Datum objave: 7. svibnja 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu
 

Datum objave: 21. svibanj 2018.

Najčešća pitanja i odgovori vezani uz Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu
 
Datum objave: 31. listopada 2018.

Objava privremenih rezultata Poziva.
Sve udruge koje se nalaze na privremenoj listi o daljnjem postupanju bit će obavještene putem mail-a
 
Datum objave: 19. prosinca 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava