Posvojenje

Slika /djeca i obitelj/posvojenje.jpg
U sustavu socijalne skrbi posvojenju se pridaje osobit značaj, kao posebnom obliku obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kojem je svrha i cilj svakom djetetu pružiti dom pun ljubavi, sigurnosti i prihvaćanja. Posvojenje se zasniva u skladu s dobrobiti djeteta, a u postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.

Zasnivanjem posvojenja stvara se trajni odnos roditelja i djeteta, a posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje se može zasnovati do djetetove osamnaeste godine života.

Posvojenje je regulirano Obiteljskim zakonom (Narodne novine 103/2015), Pravilnikom o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima  te načinu vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine 106/2014), Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (Narodne novine 109/14) i Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja (Narodne novine 106/2014).

Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina. Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jednu godinu, ukoliko je starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.
Postupak posvojenja vode centri za socijalnu skrb.
 

PROFILI DJECE S ISPUNJENIM PRETPOSTAVKAMA ZA POSVOJENJE

Ova stranica je namijenjena potencijalnim posvojiteljima koji imaju pozitivno mišljenje nadležnog centra za oscijalnu skrb i upisani su u Registar potencijalnih posvojitelja .

Ona sadrži anonimizirane profile djece sa ispunjenim pretpostavkama za posvojenje, sa poveznicom na voditelja slučaja u nadležnom centru za socijalnu skrb, kojem se potencijalni posvojitelji mogu obratiti za više informacija i iskazivanje interesa za posvojenje navedenog djeteta.

Korisničko ime i lozinku za pristup ovim stranicama izdaje centar za socijalni skrb nadležan po prebivalištu potencijalnih posvojitelja. Svi potencijalni posvojitelji trenutno upisani u Registar mogu zatražiti pristupne podatke od nadležnog centra za socijalnu skrb, a budući potencijalni posvojtielji će pristupne podatke dobiti nakon upisa u Registar potencijalnih posvojitelja.

Pozivamo sve potencijalne posvojitelje da pažljivo pogledaju podatke o djeci i razmotre da li mogu i žele biti roditelji djeci kojima je to najpotrebnije.

PROFILI DJECE