Informativna radionica u Rijeci

Prva Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluga osobne asistencije za osobe sa invaliditetom- faza II ” održat će se 19. lipnja 2018. godine u Rijeci, Centar za tehničku kulturu Rijeka, Školjić 6,  s početkom u 11 sati.

Cilj prve informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.
Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/s4NBMw

Prijave se zaprimaju do petka, 15. lipnja 2018. do 15:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Pisane vijesti