18. listopada - Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Trgovanje ljudima jedan je od najbeskrupuloznijih primjera kršenja ljudskih prava radi stjecanja protupravne imovinske koristi od kojeg zbog njegove globalne rasprostranjenosti nije izuzeta niti jedna država na svijetu.

Žrtvama se njihova ljudska prava krše na način da im se ograničava mogućnost kretanja, onemogućava komuniciranje s obitelji i okolinom, te ih se u takvim okolnostima na različite načine iskorištava. Žrtve trgovanja ljudima su u najvećem broju slučajeva žene, djeca, a sve češće i muškarci.

Republika Hrvatska aktivno je angažirana u borbi protiv ovakvih oblika organiziranog kriminala usvojivši niz strateških i operativnih dokumenata čiji je cilj sustavno suzbijanje trgovanja ljudima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku osigurava žrtvama trgovanja ljudima siguran smještaj, psihosocijalnu pomoć i zaštitu te pravnu pomoć i zaštitu. Siguran smještaj žrtvi trgovanja ljudima osigurava se u sigurnom nacionalnom skloništu za žrtve trgovanja ljudima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao i pružatelji usluga u sustavu socijalne skrbi provode ili sudjeluju u provedbi različitih mjera predviđenih nacionalnim dokumentima na području borbe protiv trgovanja ljudima.

Ministarstvo se pridružuje svim dionicima koji upozoravaju na važnost borbe protiv ovog problema izražavajući pritom solidarnost sa svim žrtvama.

Pisane vijesti