Vijeće Europe – predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara

Republika Hrvatska, od svibnja do studenoga 2018. godine, po prvi puta predsjeda Odborom ministara Vijeća Europe.Službeno je Hrvatska preuzela predsjedanje na ministarskoj konferenciji Vijeća Europe 18. svibnja 2018. godine u Danskoj. Hrvatska je članica Vijeća Europe od 6. studenoga 1996. godine.

Predsjedanje predstavlja priliku za Republiku Hrvatsku da se istakne aktivnim doprinosom promicanju najviših standarda poštivanja ljudskih prava, vladavine prava i demokracije u Europi.

Hrvatska je odredila sljedeće prioritete svog predsjedanja:
 
  1. borba protiv korupcije,
  2. učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina,
  3. decentralizacija u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave,
  4. zaštita kulturne baštine i kulturne rute.
 
Za organizaciju i provedbu programa u okviru definiranih prioriteta zadužena su resorna ministarstva i ostala tijela državne uprave.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, tijekom predsjedanja Republike Hrvatske od svibnja do studenoga 2018. godine, organiziralo je sljedeća događanja: