Ministarstvo sudjelovalo na Svjetskoj konferenciji ministara za mlade "Lisboa +21"

Od 21. do 23. lipnja 2019. godine izaslanstvo Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je predvodila državna tajnica, gđa Margareta Mađerić, sudjelovalo je na Svjetskoj konferenciji ministara za mlade "Lisboa +21" održanoj u Lisabonu.

Cilj konferencije bio je usvojiti unaprijeđenu Lisabonsku Deklaraciju, usklađenu s politikama i prgramima za mlade u okviru Agende 2030.

Na konferenciji su, uz gđu Mađerić, sudjelovale i gđa Valentina Cesar, voditeljica Službe za mlade i volonterstvo te gđa Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.

Gđa Mađerić istaknula je da su politike za mlade ključan odgovor na potrebe mladih te je naglasila da Republika Hrvatska podupire i radi na provođenju mjera za aktivnu participaciju mladih u društvu, vodeći se načelima i smjernicama europskih politika za mlade.

Također je dodala da je Republika Hrvatska uključena u provođenje Dijaloga EU s mladima te da je u posljednjem ciklusu sudjelovalo oko 2.500 mladih iz Hrvatske.

Gđa Herceg istaknula je pozitivnu ulogu Republike Hrvatske u poticanju participacije mladih kroz djelovanje Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, savjeta mladih, organizacija civilnog društva te vijeća učenika.

Podrška mladima jedan je od ključnih prioriteta današnjice te je u tom kontekstu značajno i dalje ostvarivati blisku suradnju na stručnim razinama.

Pisane vijesti