Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Predmet Javnog poziva su prijave članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Pisane vijesti