„Nasilje u društvu - izvor stresa i traume i/ili profesionalni izazov za stručnjake“

Stručnim skupom „Nasilje u društvu - izvor stresa i traume i/ili profesionalni izazov za stručnjake“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 23. rujna 2019., obilježilo je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Ove godine obilježavanju Nacionalnog dana uz stručnjake iz područja socijalne skrbi, pravosuđa, zdravstva, predstavnika organizacija civilnog društva i inicijativa koji se u svom radu bave nasiljem, sudjelovali su i mediji,  kao važan segment u prevenciji i prepoznavanju nasilja.  

Nazočnima se obratila ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, izv.  prof. dr. sc. Vesna Bedeković naglasivši kako nasilje teško krši temeljna ljudska prava žena: pravo na život, sigurnost, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet. Nažalost, postalo je dijelom naše svakodnevnice, na svim razinama društva, neovisno o tipu obitelji i bez obzira na stupanj obrazovanja, dob ili spol.

Ministrica Bedeković naglasila je kako želi skrenuti pozornost institucijama i javnosti da je temi nasilja u obitelji i nasilja nad ženama potrebno, i nadalje, pridavati posebnu i međuresornu pozornost. 

„Upravo zbog toga ističem domaći zakonodavni okvir kojeg ćemo dodatno unaprijediti i poboljšati. Prošli tjedan u zgradi Vlade svjedočili smo predstavljanju izmjena kaznenog zakonodavstva kojima se predlaže pooštravanje kažnjavanja te brže i učinkovitije procesuiranje počinitelja kaznenih djela nasilja nad ženama, djecom i u obitelji.  Ujedno, status službene osobe dobivaju djelatnici sustava socijalne skrbi i odgoja i obrazovanja. Ove izmjene bi trebale stupiti na snagu od 01. siječnja 2020. godine“, naglasila je ministrica Bedeković.

„Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji nije osobna stvar žrtve i privatni problem obitelji. Pred svima nama i nadalje stoje izazovi i obveze poduzimanja potrebnih aktivnosti u području zaštite od nasilja u obitelji. Zajedničkom suradnjom odnosno djelovanjem cjelokupnog sustava i svih dionika, od državnih tijela pa do organizacija civilnog društva zasigurno ćemo pridonijeti boljem pristupu problematici nasilja u obitelji kao i zaštiti samih žrtava nasilja.“ kazala je ministrica.

Važnost međuresorne suradnje u prevenciji i borbi protiv nasilja istaknula je prof. dr.sc. Marina Ajduković. „Danas smo se usmjerili na širi kontekst profesionalnog  umrežavanja i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ženama koje su doživjele nasilje. To je nužan iskorak. Naime, složenost svakog slučaja nasilja nad ženom u bliskim odnosima (ali i šire), složenost  i isprepletenost intervencija na zaustavljanju nasilja na individualnoj razini i radikalnog smanjivanja na društvenoj razini pretpostavlja širu perspektivu i šiti pogled na intervencije i suradnju svih uključenih“ navela je Ajduković. 

Važnost međuresorne suradnje bila je tema izlaganja i Ministarstva unutarnjih poslova čija je predstavnica Ana Jedličko govorila o tome kako se neka kažnjiva djela i buduća ponašanja ne mogu predvidjeti, međutim, međuresornom suradnjom i koordiniranim postupanjem mogu se poduzimati određene mjere i radnje kako bi prevenirali nasilne događaje te zaštitili žrtve nasilnih ponašanja.

Naš priznati psihijatar Herman Vukušić u svojem izlaganju „Kriza kao pokretač individualnog nasilja“ podsjetio je na riječi iz homilije kadrinala Bozanića iz 2007. koji je rekao „Svjedoci smo nasilja u obiteljima; nasilja u školama i odgojnim ustanovama i to na takav način da je logika nasilja pronašla drukčiji put od do sada poznatoga;  kako se „nasilje seli i na ulice, u promet, u svakidašnji govor… A ljudi se privikavaju; to im postaje redovitim.“

O ulozi medija u prevenciji i borbi protiv nasilja govorila je Anita Malenica ispred Agencije za elektroničke medije. Osvrnula se na društvenu odgovornost medija da teme vezane uz rodno utemeljeno nasilje učine vidljivima, poštivanje prava na privatnost, kontinuirano izvještavanje o rodno utemeljenom nasilju, edukacije novinara te širenje informacija koje mogu pomoći žrtvama.
 

Pisane vijesti