ESF - UP.02.2.2.05. - „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ - 7. Odluka o financiranju

Dana 14. svibnja 2020. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u postupku odabira projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.05. „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, donijelo je 7. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 5.999.155,18 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 5.999.155,18 kn, za projekt Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici: 
 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-procesu-deinstitucionalizacije-prevencije-institucionalizacije-djece-mladih/

Pisane vijesti