Beskućnici, osobe s problemima ovisnosti, žrtve trgovanja ljudima, osobe pod međunarodnom zaštitom i humanitarni rad