Međunarodna suradnja i EU

Poslovi međunarodne suradnje i poslovi vezani uz Europsku uniju obavljaju se u Sektoru za međunarodnu suradnju i Europsku uniju u sklopu Uprave za socijalnu politiku, strategiju i mlade. Unutar Sektora djeluju sljedeće službe: