Modernizacija sustava socijalne zaštite

Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite

Vlada Republike Hrvatske je u cilju provedbe određenih mjera Projektnog plana provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016., a koji je usvojila 27. prosinca 2013. godine, započela pregovore s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, u cilju podrške provedbi reformskih mjera.
 
U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, od 10. srpnja 2014. godine, ovlašteno hrvatsko izaslanstvo obavilo je završne pregovore s IBRD-om o Ugovoru o zajmu te je istom Odlukom ovlašten ministar financija da potpiše Ugovor o zajmu. Vlada Republike Hrvatske je Zaključkom, od 21. kolovoza 2014. godine prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima. Ugovor o zajmu potpisan je 25. rujna 2014. godine.
 
Nakon što je ratificiran u Hrvatskom saboru na 15. sjednici (12. prosinca 2014.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, postao je efektivan u zadanom roku, 24. prosinca 2014. godine.
 
S ciljem podrške provedbi Vladinog programa dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014. do 2016., Projektom modernizacije sustava socijalne zaštite poduprijet će se pet tematskih područja:
 
  1. objedinjavanje obrade novčanih naknada za programe socijalne skrbi, programa podrške obitelji i naknada za nezaposlene u okviru jedinstvene mreže, Jedinstvenog novčanog centra (JNC). Cilj ovoga projektnog područja je smanjenje administrativnih troškova za korisnike socijalne pomoći i nezaposlene;
  2. ujednačavanje i usklađivanje vještačenja invaliditeta podrškom uspostavi Jedinstvenog tijela vještačenja (JTV), u okviru kojeg će se ujednačiti postupak vještačenja invaliditeta. Cilj je povećanje postotka predmeta invaliditeta za koje su vještačenje obavili vještaci zaposleni u JTV-u;
  3. smanjenje pogrešaka, prijevara i korupcije. Predloženim projektom pružit će se podrška Vladinoj strategiji za suzbijanje PZK-a kojom će biti obuhvaćene naknade za socijalnu zaštitu i zapošljavanja na crno te zlouporaba ponašanja na tržištu rada. Cilj je jačanje informacijskih sustava i postupaka praćenja i kontrole u programima socijalne zaštite koji su izloženi riziku;
  4. deinstitucionalizacija djece i odraslih. Ovo tematsko područje projekta je usmjereno na podršku Vladinu procesu deinstitucionalizacije, kako je utvrđeno u Nacionalnom planu deinstitucionalizacije i transformacije socijalne skrbi i Operativnom planu (lipanj 2014.). Cilj je smanjiti broj djece i odraslih u državnim i nedržavnim domovima i obiteljskim domovima i osigurati im skrb u obiteljima; i
  5. radna aktivacija korisnika socijalne zaštite. U okviru predloženog projekta pružit će se podrška poboljšanju učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) kako bi služio svojim korisnicima i promicao radnu aktivaciju, a posebno za osjetljivu populaciju. Cilj je unapređenje usluge koja se pruža nezaposlenim osobama. Ako se te aktivnosti uspješno provedu, bile bi dodatno korisne za povećanu apsorpciju sredstava iz fondova EU-a.
 
Visina zajma iznosi 70 milijuna €. Prema uvjetima ponuđenim od IBRD-a Republici Hrvatskoj, zajam je odobren na 20 godina. Posljednji datum raspoloživosti zajma je 31. prosinca 2018. godine. Koristeći bez odgode sredstva od 20 milijuna € radi provođenja aktivnosti od 1. siječnja 2015., Republika Hrvatska će na temelju ostvarivanja rezultata (14 indikatora) u razdoblju od 2015.-2017., povlačiti dodatna sredstva izravno u Državni proračun u ukupnom iznosu od 50 milijuna €. Implementacija Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite predviđena je u razdoblju od 2015. do 2018. godine.