Zajamčena minimalna naknada - ZMN


ZMN je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Uvjeti za odobravanje ZMN-a utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i članova obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova njihovih obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu.

Iznos ZMN-a utvrđuje se u postotku od osnovice koju Odlukom utvrđuje Vlada RH i iznosi:
  • za samca iznosi 100% osnovice
  • radno nesposobnog samca iznosi 115% osnovice
 
Za kućanstvo visina ZMN-a utvrđuje se u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, pri čemu iznos ZMN za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u RH:
 
  • za samohranog roditelja iznosi 100% osnovice         
  • za odraslog člana kućanstva iznosi 60% osnovice         
  • za dijete iznosi 40% osnovice         
  • za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji iznosi 55% osnovice.