Međunarodna suradnja i EU poslovi

Odgovarajuće službe Ministarstva socijalne politike i mladih obavljaju stručne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza Republike Hrvatske kao članice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih organizacija, uz regionalne organizacije i međunarodne programe i projekte, te uz programe i projekte Europske unije. Jedna od zadaća ovih službi je i praćenje nacionalnih i međunarodnih dokumenata i propisa na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne politike, kohezijske politike, pretpristupne pomoći i strukturnih fondova.