Centar za posebno skrbništvo

Djelatnosti Centra:

1. na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima:

- u postupku osporavanja majčinstva i očinstva,

- u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom,

- u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda,

-  u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje,

-  kad postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,

- u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između djece kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb,

-  dijete stranog državljanina ili dijete bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske,

-  u drugim slučajevima ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

2. na temelju javnih ovlasti zastupa odrasle osobe:

-  za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti,

-  kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakona,

-  štićenika kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,

-  štićenike u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika,

- u drugim slučajevima kad je to potrebno radi zaštite prava i interesa odrasle osobe.


Plan nabave za 2018.godinu 

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Financijska izvješća za 2016. godinu