Javna nabava


 

 

Podaci o naručitelju:


Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
OIB: 15351583880
e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016) objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima su  predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi i s njim povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi  u sukobu interesa.