Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine“ broj 120/2016) i članku 9. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, objaviti u EOJN RH opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora u svrhu prethodnog savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave.
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.